วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Sci4Fun - วิทยาศาสตร์สนุก

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
บทความของ Sci4fun.com
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
การสังเกตการณ์
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

ท้องฟ้า, เมฆ และ เมฆสีรุ้ง (Sky, Clouds and Rainbow Clouds)
http://sci4fun.com/cloud/cloud.html

การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Observation)
http://sci4fun.com/skyobserve/skyobserver.html

รุ้ง (Rainbow)
http://sci4fun.com/skyobserve/rainbow.html

การเปล่งแสง (Luminescence)
http://sci4fun.com/luminescence/luminescence.html

ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง (Lightning and Thunder)
http://sci4fun.com/lightning/lightning.html


- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
การบันทึกเหตุการณ์
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

การถ่ายภาพพริบตา (High-Speed Photograpy : Low Budget)
http://sci4fun.com/highspeed/highspeed.html

วีดีโอความเร็วสูง (High-Speed Video)
http://sci4fun.com/highspeed/f1.html

การถ่ายภาพอินฟราเรดใกล้ด้วยกล้องดิจิตอล (Near Infrared Photography)
http://sci4fun.com/nearir/nearir.html

การถ่ายภาพ 3 มิติ ด้วยกล้องดิจิตอล (3D Photography)
http://sci4fun.com/stereo/stereo.html

การถ่ายภาพทางอากาศจากว่าว (KAP - Kite Aerial Photography)
http://sci4fun.com/kap/kap.html

การบันทึกภาพต่อเนื่อง (Time-lapse Photography)
http://sci4fun.com/time_lapse/time_lapse.html

Panorama และ QuickTime VR ในประเทศไทย
http://sci4fun.com/QTVR/pano.htm

การถ่ายภาพโลกขนาดเล็ก (Micro Photography)
http://sci4fun.com/microphotography/micro.html

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
การประดิษฐ์ (Inventions)
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

จรวดขวด PET (PET-Bottled Rockets)
http://sci4fun.com/thaiwaterrocket/waterrocket.html

ปืนใหญ่วอร์เทกซ์วงแหวน (Ring Vortex Cannon)
http://sci4fun.com/ringvortex/ringvortex.html

เครื่องจำลองพายุทอร์นาโด (Tornado Machine)
http://sci4fun.com/tornado/tornado.html

สเปคโตรสโคปอย่างง่าย (Siple Spctroscrope)
http://sci4fun.com/spectroscope/spectroscope.html

ปืนกล่องฟิล์ม (Film Can Gun)
http://sci4fun.com/filmcangun/gun.html

กังหันไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Fan)
http://sci4fun.com/electrostaticfan/fan.html

จรวดกล่องฟิล์ม (Film Can Rocket)
http://sci4fun.com/filmcanrocket/rocket.html

ว่าวกับการสำรวจระยะไกล
http://sci4fun.com/kite/kite.html

ว่าวแสนง่ายสำหรับเด็ก (Easiest Classroom Kite)
http://sci4fun.com/kite/easykite/easykite.html

เตตระฮีดรอน (Tetrahedron)
http://sci4fun.com/tetrahedron/tetrahedron.html

ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก (Sled Kite from Plastic Bag)
http://sci4fun.com/kite/plasticsled/plasticsled.html

ลวดลายของแคลดนี (Chladni's Patterns)
http://sci4fun.com/chladni/

เลื่อยดนตรี (Musical Saw)
http://sci4fun.com/musicalsaw/musicalsaw.html

ขวดผิวปาก (Plastorgan)
http://sci4fun.com/plastorgan/plastorgan.html

ภาพวาดบอกสภาพอากาศ (Weather Indicator Painting)
http://sci4fun.com/painting/painting.html

แตรคชสาร (Elephant Horn)
http://sci4fun.com/elephanthorn/horn.html

กระจกภาพอนันต์ (Infinity Mirror)
http://sci4fun.com/infinity_mirror/infinity_mirror.html

ไหมพรมเต้นระบำ (Dancing Wool)
http://sci4fun.com/dancing_wool/dancing_wool.html

โซมาคิวป์ (Soma Cube)
http://sci4fun.com/soma_cube/soma_cube.html

ถ้วยกระโดดได้ (Jumping Cup)
http://sci4fun.com/jumping_cup/jumping_cup.html

ปืนยิงดินน้ำมัน (Dough Launcher)
http://sci4fun.com/dough_launcher/dough_launcher.html

ปืนยิงลูกบอล (Ball Launcher)
http://sci4fun.com/ball_launcher/ball_launcher.html

กบกระโดด (Jumping Frog)
http://www.facebook.com/album.php?aid=186257&id=656858580&l=9877546a61

แว่นตาดูดวงอาทิตย์ (Solar Viewer)
http://sci4fun.blogspot.com/2010/10/solar-viewer.html


- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
เรื่องน่ารู้ (Things to Know)
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

การสำรวจอวกาศ (Space Exploration)
http://sci4fun.com/spaceexploration/timeline.html

การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ของใช้ , ของประดับ และของเล่น จาก ถุง/กล่อง/ขวดพลาสติกใช้แล้ว (Bag / Container / Plastic Bottle Re-Use Ideas)
http://sci4fun.com/plasticbottle/plasticbottle.html

Fresnal Lens
http://sci4fun.com/fresnal_lens/fresnal_lens.html

การคูณโดยใช้เส้นตรง (Line Multiplication)
http://sci4fun.com/linemultiply/linemultiply.html

การทดสอบน้ำ (Water Test)
http://sci4fun.com/watertest/watertest.html

1 ความคิดเห็น:

  1. Sci4Fun - วิทยาศาสตร์สนุกบล็อกนี้เป็นข้อมูล ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันบล็อกนี้ และคุณสามารถเยี่ยมชมที่ เครื่องมือวัดเสียง | เครื่องมือวิทยาศาสตร์.

    ตอบลบ