วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Time-lapse Videos

การถ่ายภาพ time-lapse
http://sci4fun.com/time_lapse/time_lapse.html

พจนานุกรม Longdo ดู ให้คำจำกัดความเป็นภาษาไทยของคำว่า "Time-lapse" ว่า "ซึ่งถ่ายภาพช้าๆ" และ "ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอย่างช้าๆ" 

Time-lapse เป็นเทคนิคการทำภาพยนต์ ที่มีการบันทึกภาพแต่ละเฟรมในความเร็วที่น้อยกว่าการเล่นภาพยนต์มาก เมื่อเล่นภาพยนต์ ภาพที่เห็นจึงปรากฎด้วยความเร็วสูงขึ้นมาก คล้ายกับการย่นย่อเวลาให้เร็วขึ้นนั่นเอง 

Time-lapse Photography นับเป็นเทคนิคที่ตรงกันข้ามกับ High Speed Photography (อ่านรายละเอียดได้ที่ การถ่ายวีดีโอความเร็วสูง) ทำให้เราสามารถศึกษารายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ เกินกว่าที่ตาคนเราจะสังเกตเห็นได้ ได้แก่ การเคลื่อนไหวของพืช (การบาน/หุบของดอกไม้, การเลื้อยพันของไม้เถา, การงอกของเมล็ด), การเคลื่อนที่ของดาว, การเคลื่อนที่ของเมฆ, การเน่าของผลไม้, การก่อสร้าง, ฝูงชน เป็นต้น 

Time-lapse นับเป็นเทคนิคที่นับเป็นที่สุดของเทคนิคที่เรียกว่า undercranking และมักถูกสับสนกับเทคนิค stop motion
 
ความเร็วของการบันทึกวีดีโอธรรมดา อยู่ประมาณ 24-30 เฟรม/วินาที (60 เฟรม/วินาที สำหรับ HD บางประเภท) ดังนั้นความเร็วของ time-lapse photography จึงเป็นได้ตั้งแต่ 30 เฟรม/วินาที, 1 เฟรม/วินาที, 1 เฟรม/นาที, 1 เฟรม/ชั่วโมง, 1 เฟรม/วัน, 1 เฟรม/สัปดาห์ จนถึงนานเท่าไรก็ได้ที่จำเป็น
คำว่า time-lapse ยังหมายถึงการเปิด shutter ของกล้อง สำหรับการบันทึกแต่ละเฟรม ของฟิล์ม(หรือวีดีโอ) ด้วย เราอาจใช้ time-lapse ทั้ง 2 ประเภท ร่วมกันได้ เช่น การบันทึกภาพดาว ที่แต่ละเฟรมใช้เวลาการเปิดหน้ากล้อง 30 วินาที และมีความถี่ในการบันทึกภาพ 1 เฟรม/นาที เป็นต้น 


- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Link ด้านล่าง มีอยู่ 2 link ครับ :

Use the first link, if you are not a FaceBook member.
Use the second link, if you are a FaceBook member.

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Sky Observation

Sunrise @ Ayuthaya - 11 September 2009
http://www.facebook.com/v/431288208580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=431288208580

Sunrise @ Ayuthaya - 11 September 2009
http://www.facebook.com/v/431292793580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=431292793580

Clouds - 20 June 2010
http://www.facebook.com/v/402045358580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=402045358580

Solar Halo & Sun Dog - 22 June 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/402814393580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=402814393580

Iridescent Clouds - 25 June 2010
http://www.facebook.com/v/403842588580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=403842588580

Partial Solar Halo - 27 June 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/404156878580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=404156878580

Partial Solar Halo - 5 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/406636753580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=406636753580

22° and 9° Solar Halo - 6 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/407040313580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=407040313580

Clouds - 7 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/407425908580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=407425908580

Solar Halo - 15 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/410009418580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=410009418580

22° and 9° Solar Halo + Sun Dog - 20 July 2010
http://www.facebook.com/v/411545113580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=411545113580

Solar Halo - 22 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/412641493580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=412641493580

Solar Halo - 23 July 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/412794268580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=412794268580

รุ้งซ้อน (Supernumerary Rainbow) - 7 August 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/418838308580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=418838308580

Circumscribed Halo + 9° Solar Halo + Solar Corona + Solar Aureole - 23 August 2010
http://www.facebook.com/v/422719093580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=422719093580

Solar Halo & Sun Dog - 27 August 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/424769063580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=424769063580

Rainbow - 31 August 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/425432613580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=425432613580

Solar Halo and Upper Tangent Arc - 1 September 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/426257618580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=426257618580

Circumscribed Halo & Parhelic Circle - 3Sep10 [HQ]
http://www.facebook.com/v/426621668580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=426621668580

Morning Clouds - 5 Sept 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/427878148580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=427878148580

Solar Aureole - 20 September 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/432716648580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=432716648580

Evening Sky - 21 September 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/433161698580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=433161698580

Solar Corona - 22 September 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/433457138580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=433457138580

Lunar Aureole - 23-24 September 2010
http://www.facebook.com/v/434107683580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=434107683580

Lunar Halo - 25 September 2010 [HQ]
http://www.facebook.com/v/435331378580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=435331378580- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

Flower Blooming

โบตั๋น [HQ]
http://www.facebook.com/v/411797813580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=411797813580

โบตั๋น (2) [HQ]
http://www.facebook.com/v/411864708580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=411864708580

บัวสวรรค์ [HQ]
http://www.facebook.com/v/411906433580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=411906433580

ดอกพุด [HQ]
http://www.facebook.com/v/412261008580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=412261008580

บัวหลวง [HQ]
http://www.facebook.com/v/413456608580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=413456608580

บัวหลวง 2 [HQ]
http://www.facebook.com/v/414475658580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=414475658580

โบตั๋น (3) [HQ]
http://www.facebook.com/v/414677023580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=414677023580

พญาจงอาง [HQ]
http://www.facebook.com/v/415650243580
http://www.facebook.com/video/video.php?v=415650243580

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น